Saturday, November 26
Shadow

Träskyddspriset 2021 vinns av Lugnets terrass i Hammarby Sjöstad

Lugnets terrass i Hammarby Sjöstad vinner genom sitt genomtänkta arbete med träbryggor i stadsmiljö Träskyddspriset 2021. Priset delades ut i samband med Svenska Träskyddsföreningen uppmärksammade sin 80-årsdag på torsdagskvällen.

– Hedrande, sade Christoffer Järkeborn, ordförande i Södermalms stadsdelnämnd, i samband med nomineringen. I bred politisk samstämmighet valde vi en långsiktigt hållbar lösning i skyddat trä, eftersom vi är högst medvetna om det tuffa slitaget.

Lugnets terrass i Hammarby Sjöstad är områdets mest besökta plats för boende och besökare. Populariteten medför högt slitage vid olika typer av aktiviteter. Området har efter ombyggnad bibehållit sina estetiska kvaliteter och nu med en möjlighet att använda platsen för allehanda aktiviteter och besök för lång tid framöver.

– Lugnets terrass är ett lysande exempel på hur träkunskap förenas med hög estetik. Genom väl genomtänkt utformning tillgängliggör Stockholm stad miljöer på ett långsiktigt hållbart sätt, säger Fredrik Westin, VD i Svenska Träskyddsföreningen och tillägger:

– Genom valet av material och utformning kan man förvänta sig lång livslängd och resurseffektivt underhåll.

I samband med att terrassen nyligen renoverades valdes NTR-certifierat virke – ett bra miljöval som också sänker kostnader för underhåll.

Juryn ger följande motivering:

“Stockholms Stad – Stadsdelsnämnden Södermalm tilldelas Träskyddspriset 2021 för ett genomtänkt förnyelsearbete kring omåttligt populära Lugnets Terrass i Hammarby Sjöstad. Efter problem som härrörde från ursprungligt materialval gjordes nyligen ett målmedvetet hållbart och beständigt val av skyddat trä som borgar för ett fortsatt högt utnyttjande av platsen för såväl boende som besökare under lång tid framöver.

Lugnets Terrass är ett utmärkt och efterföljansvärt exempel på träanvändning i moderna stadsmiljöer. Träets estetiska kvaliteter smälter väl in i omgivningen, och platsen utmärks också av varsam konstnärlig utsmyckning som skapar en gedigen och trivsam helhet i stadsrummet mellan bostäder, handel, mötesplatser och vattenmiljö.”  

Om Träskyddspriset

Svenska Träskyddsföreningen vill uppmärksamma hållbar och beständig stadsutveckling som görs med stil och med trä. Avsikten är att lyfta fram goda exempel som kan inspirera till att bygga mer med trä i stadsbyggnad.

Stadsbyggnadsprojekt som nomineras och koras bedöms efter följande kriterier:

  • God arkitektur och funktion – stad och samhälle utvecklas genom form, funktion, trygghet och nytta
  • Trämaterialets tekniska och estetiska egenskaper används på ett kunnigt sätt och spelar en framträdande roll
  • Hållbarhet och miljö med ett helhetsperspektiv under livscykeln är medvetna val
  • Träskyddskunskap framträder i val av konstruktion och material – lång förväntat livslängd och resurseffektivt underhåll under låg tid
  • Aktualitet, nyskapande och inspirerande goda exempel där en eller flera faktorer bidrar till ett föredöme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *